Přejít k obsahu


Úvod do zpracování textových informací

Citace:
VRBÍK, V., KNÍŽÁK, P. Úvod do zpracování textových informací. 2010.
Druh: AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Introduction to text information processing
Rok vydání: 2010
Autoři: Doc. Ing. Václav Vrbík CSc. , Mgr. et Mgr. Pavel Knížák
Abstrakt CZ: Úvod do problematiky zpracování textů a zejména získání kompetencí pro efektivní práci s rozsáhlými texty. Obsah: Vytváření dokumentů ve Wordu. Formátování dokumentu, základní náležitosti dokumentů, použití tabulek, práce s fonty, tisk dokumentu. Opravy textu, práce se soubory, styly a autoformát, šablony, autotext, automatické opravy, složka, pole, základy práce s makry. Práce s osnovou, vytvoření obsahu, rejstřík, poznámky, záložky, odkazy a křížové odkazy, anotace, revize a hlavní dokument, DTP a kreslení, grafy, makra, základy VBA. Seznámení se základními pojmy z typografie a s vazbami na další programové vybavení.
Abstrakt EN: Introduction to the problems of text processing and in particular the acquisition of competencies to work effectively with large texts. Content: Creating documents in Word. Document formatting, basic attributes of documents, using spreadsheets, working with fonts, printing a document. Corrections of text, files, and auto formatting styles, templates, autotext, auto repair, component arrays, working with macros. Working with the syllabus, content creation, index, notes, bookmarks, links and cross-references, annotations, revisions and main document, DTP and drawings, graphs, macros, VBA basics. Introduction to basic concepts of typography as links to other software.
Klíčová slova

Zpět

Patička