Přejít k obsahu


Korpus expresivní řeči: Czech Senior COMPANION

Citace:
GRŮBER, M. Korpus expresivní řeči: Czech Senior COMPANION. 2013.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Czech Senior COMPANION Expressive Speech Corpus
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Grůber Ph.D.
Abstrakt CZ: Korpus obsahuje 6508 nahrávek české expresivní řeči společně s glotálním signálem (WAV PCM, 16-bit, 48kHz) a odpovídající přepisy. Korpus byl nahrán s využitím předpřipravených scénářů profesionálním ženským řečníkem. Scénáře byly připraveny na základě již dříve nahraných reálných dialogů mezi počítačem a seniory na téma osobních fotografií. Korpus je vhodný pro návrh systému syntézy české expresivní řeči.
Abstrakt EN: The corpus contains 6508 recordings of Czech expressive speech along with glottal signal (WAV PCM, 16-bit, 48kHz) and transcriptions. It was recorded using scenario-based approach by a professional female speaker. The scenario was created on the basis of previously recorded natural dialogues between a computer and seniors about personal photographs. The corpus is suitable for designing an expressive TTS system for Czech language.
Klíčová slova

Zpět

Patička