Přejít k obsahu


Fenomén přibližnosti ve studiu cizích jazyků

Citace:
FENCLOVÁ, M. Fenomén přibližnosti ve studiu cizích jazyků. In Studium cizích jazyků a kultur v aktuálním diskurzu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 82-88. ISBN: 978-80-261-0154-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The phenomenon of proximity in the study of foreign languages
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. PhDr. Marie Fenclová CSc.
Abstrakt CZ: Cílem kapitoly je zamyslet se nad problematikou místa přibližnosti ve vyjadřování žáků v cizím jazyce, v našem případě ve francouzštině. Pozornost je věnována především fenoménu přibližnosti ve fonetických dovednostech studentů. Dále je pojednáno o teorii tzv. fuzzy logiky, která je v současné době v lingvodidaktickém diskursu často zmiňována.
Abstrakt EN: The aim of this chapter is to consider the issues of proximity in space expression of students in a foreign language, in our case in French. Attention is paid to the phenomenon of proximity in phonetic skills of the students. Next, we discuss the theory of fuzzy logic, which is currently in the didactic discourse often mentioned
Klíčová slova

Zpět

Patička