Přejít k obsahu


Základní metody pro stanovení seismické odezvy mechanických soustav

Citace:
BYRTUS, M. Základní metody pro stanovení seismické odezvy mechanických soustav. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. 15 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Basic methods for seismic responce of mechanical systems determination
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva vznikla na základě rešerše dostupných zdrojů pracoviště RICE, ZČU v Plzni. Jejím cílem je základní shrnutí problematiky stanovení seismické odezvy mechanických soustav.
Abstrakt EN: The report deals with state of the art of seismic adequacy determination of mechanical systems.
Klíčová slova

Zpět

Patička