Přejít k obsahu


Seismická odolnost elektromechanických zařízení

Citace:
BYRTUS, M., PEROUTKA, Z., SADSKÝ, J. Seismická odolnost elektromechanických zařízení. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. 20 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Seismic adequacy of electro-mechanical equipment
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Miroslav Byrtus Ph.D. , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Jaroslav Sadský
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva vznikla na základě rešerše dostupných zdrojů pracoviště RICE, ZČU v Plzni. Jejím cílem je základní shrnutí problematiky a jednotlivých aspektů hodnocení seizmické odolnosti zejména elektromechanických zařízení, která jsou provozována na jaderných elektrárnách. Zpráva čerpá jak z legislativních požadavků (SÚJB), tak i z normativně technické dokumentace a technických standardů. Cílem této rešeršní výzkumné zprávy není vytvoření obecné metodiky pro seismickou kvalifikaci zařízení. Tato zpráva je koncipována jako základ pro orientaci v dané problematice, shrnuje základní potřebné zdroje, ke kterým je nutno přihlédnout při procesu seismické kvalifikace zařízení a je možné ji využít jako hrubý návod při seismickém posuzování konkrétního zařízení v součinnosti se zadávací dokumentací, dodanou provozovatelem zařízení, definující konkrétní požadavky a vstupy pro prokázání seismické odolnosti.
Abstrakt EN: The report deals with state of the art of seismic adequacy of equipment delivered to nuclear power plants.
Klíčová slova

Zpět

Patička