Přejít k obsahu


Technologie vrtání sklo-epoxidových pryskyřic na ocelovém podkladě

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J., KUTLWAŠER, J. Technologie vrtání sklo-epoxidových pryskyřic na ocelovém podkladě. 2013.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology for drilling of glass-epoxide resins applied on metal base
Rok vydání: 2013
Název zdroje: GTW Bearings s. r. o.
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Kutlwašer
Abstrakt CZ: Technologie řeší zhotovování otvorů do sklo-epoxidových pryskyřic nanesených na ocelový podklad. Technologie obsahuje dvě klíčová místa a to přechod mezi sklo-epoxidovou pryskyřicí a ocelovým podkladem a vnější hranu otvoru ve sklo-epoxidové pryskyřici. Obě tato místa jsou velmi náchylná na vhodně zvolenou kombinaci parametr řezného nástroje, a to geometrie, řezného materiálu, povrchové úpravy, atd. Nedílnou součástí technologie je i navržení vhodného způsobu odsávání prachu vzniklého při obrábění.
Abstrakt EN: The technology solves hole`s making into glass-epoxide resin that is applied on the metal surface. The technology contains two key spots. First is transition between glass-epoxide resin and metal base, the second one is outside edge of the hole in the resin. Both these spots are very prone to well designed parameters of cutting tool. The parameters are geometry of cutting edge, cutting material, surface working etc. The technology contains a design of suitable solution for dust catching by suction.
Klíčová slova

Zpět

Patička