Přejít k obsahu


L´éloge de la faute/de l´erreur

Citace:
FENCLOVÁ, M. L´éloge de la faute/de l´erreur. In Vers l´éducation plurilingue en Europe avec le français. De la diversité à la synergie.. Krakov: FIPF/le Gerflint/Drukarnia Cyfrowa EIKON PLUS, 2013. s. 59-67. ISBN: 978-2-9539284-4-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: fre
Anglický název: Bestow praise on a error
Rok vydání: 2013
Místo konání: Krakov
Název zdroje: FIPF/le Gerflint/Drukarnia Cyfrowa EIKON PLUS
Autoři: Doc. PhDr. Marie Fenclová CSc.
Abstrakt CZ: Cílem článku je zamyslet se nad tematikou « chyby » ve vyučování/učení se cizímu jazyku, tedy konkrétněji poukázat na pozitivní aspekty chybování. Jedná se o velmi komplexní problematiku, která je v současné době v popředí zájmu moderní lingvodidkatiky.
Abstrakt EN: This article aims to reflect on the theme «errors» in the teaching / learning a foreign language, therefore, specifically point out the positive aspects of errors. This is a very complex issue, which is currently at the forefront of modern linguistics and didactics.
Klíčová slova

Zpět

Patička