Přejít k obsahu


La définition en FLE/FOS/FOU

Citace:
HOROVÁ, H. La définition en FLE/FOS/FOU. In Vers l'éducation plurilingue en Europe avec le français. De la diversité à la synergie. Krakow: Fédération Internationale des Professeurs de Français,Drukarnia Cyfrowa EIKON PLUS, 2013. s. 727-735. ISBN: 978-2-9539284-4-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: fre
Anglický název: The definition in the teaching / learning a French
Rok vydání: 2013
Místo konání: Krakow
Název zdroje: Fédération Internationale des Professeurs de Français,Drukarnia Cyfrowa EIKON PLUS
Autoři: PhDr. Mgr. Helena Horová Ph.D.
Abstrakt CZ: Definice zaujímá ve vyučování/učení se cizímu jazyku klíčové místo. Cílem článku je vymezit pojem « definice » z několika úhlů pohledu : metalingvistického, lingvistického a didaktického a navrhnout soubor didaktických aktivit/cvičení, které umožní s definicí při hodině cizího jazyka pracovat co možná nejefektivněji.
Abstrakt EN: The definition holds in the teaching / learning a foreign language key position. This article aims to define the term «definition» of several points of view: linguistic and didactic. It wants to propose a set of educational activities / exercises that allow the definition of a foreign language in class work as efficiently as possible.
Klíčová slova

Zpět

Patička