Přejít k obsahu


Zavádění Green ICT

Citace:
BASL, J., BUCHALCEVOVÁ, A., GÁLA, L. Zavádění Green ICT. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2013, 169 s. ISBN: 978-80-7431-133-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The implementation of Green ICT
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Professional Publishing
Autoři: Prof. Ing. Josef Basl CSc. , doc. Ing. Alena Buchalcevová Ph.D. , Ing. Libor Gála
Abstrakt CZ: Cílem knihy je podat aktuální pohled na stav a trendy v oblasti inovací podnikových IS a podnikového ICT se zaměřením na Green IS a Green ICT. Kniha poskytuje základní východiska v podobě zpráv OECD, EU a WEF, relevantních norem a frameworků a dále ukazatelů mezinárodních statistik a porovnatelných indexů. Kniha poskytuje výsledky šetření aktuálního stavu nabídky a poptávky v tomto směru a současně i metodický rámec pro inovaci ICT v podnicích ve směru podpory udržitelného rozvoje a rozvoje Green ICT, a to i v malých a středních podnicích.
Abstrakt EN: The aim of the book is to give a view on the current status and trends in corporate innovation IS and enterprise ICT with a focus on Green IS and Green ICT. The book provides basic starting points in the form of OECD, EU and WEF reports, relevant standards and frameworks and indicators of international statistics and comparable indexes. The book provides results of a current state investigation of the supply and demand in this direction and at the same time also the methodological framework for ICT innovation in companies in the direction of promoting sustainable development and the development of Green ICT, even in small and medium-sized enterprises.
Klíčová slova

Zpět

Patička