Přejít k obsahu


Oxide Superconductors as Model Systems for Studying Phase Relations, Stoichiometry, Reaction Kinetics and Unconventional Glass Formability

Citace:
KOMATSU, T., ŠESTÁK, J. Oxide Superconductors as Model Systems for Studying Phase Relations, Stoichiometry, Reaction Kinetics and Unconventional Glass Formability. In Thermal Analysis of Micro, Nano- and Non-Crystalline Materials: Transformation, Crystalization, Kinetics and Thermodynamics. Londýn : Springer, 2013, s. 461-480. ISBN: 978-90-481-3149-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Oxide Superconductors as Model Systems for Studying Phase Relations, Stoichiometry, Reaction Kinetics and Unconventional Glass Formability
Rok vydání: 2013
Místo konání: Londýn
Název zdroje: Springer
Autoři: Takayuki Komatsu , Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc., dr. h. c.
Abstrakt CZ: Oxidové keramické supravodiče na bázi oxidů mědi jsou použity jako modelový systém pro studium termodynamiky, fázových relací, stechiometrie, reakční kinetiky a neobvyklé schopnosti sklotvornosti. Jsou zde publikovány termodynamická data ytriových a bismutitých sloučenin, příprava zakalených vzorků a jejich studiem nekonvečními metodami termické analýzy (jako emanační termická analýza). Detailně jsou popsány metody studia, tvorba fází, reaktivita, a tvorba skel zejména bismutitých supravodičů. Je ukázána souvislost kinetiky krystalizace a supravodivosti.
Abstrakt EN: Oxide ceramic superconductors on basis of cupper oxides are employed as model systems for the study of thermodynamics, phase relations, stoichiometry, reaction kinetics and unconventional glass formation. Detailed thermodynamic data are tabulated for both yttrium and bismuth phases. Quenching procedures are described including their studies by unconventional thermal methods (emanation thermal analysis). Detailed portrayal of research methods is revealed including phase formation and reactivity, glass formation particularly in bismuth based phase, Correlation between glass crystallization and superconductivity is shown
Klíčová slova

Zpět

Patička