Přejít k obsahu


Transgrese, deviace a prostor

Citace:
TOUŠEK, L. Transgrese, deviace a prostor. České Budějovice, 2014.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Ladislav Toušek Ph.D.
Abstrakt CZ: Ve svém příspěvku, založeném na dlouhodobém terénním výzkumu bezdomovců, se zabývám otázkou, jaký je vztah mezi sociální produkcí prostoru a sociální konstrukcí deviace. Vycházím ze základních pozic Beckerova symbolického interakcionismu v kriminologii, který nahlíží na deviantní jednání jako na jednání, které je takto publikem označeno. Deviace je v tomto případě chápana jako důsledek aplikace pravidel a sankcí, uplatněných s ohledem na sociální kontext (sociální status pachatele, oběti, ale i publika). Tuto základní tezi podrobuji kritické reflexi a docházím k závěru, že vyjma sociálního kontextu je v případě konstrukce deviace brát v úvahu i prostorový kontext, resp. to, jakým způsobem je produkován prostor, ve kterém k deviaci dochází. Jinými slovy řečeno, to, zda je nebo není určitý čin deviantní, je vyjma sociálního kontextu odvislé od prostoru a významu, který mu je připisován. Za tímto účelem formuluji koncept tzv. reziduálního prostoru, prostřednictvím něhož uvedené dokládám.
Klíčová slova

Zpět

Patička