Přejít k obsahu


Populace škrobnatce terčovitého (Aleurocystidiellum disciforme) z různých oblastí České republiky a nová lokalita dubovnice střevovité (Haploporus tuberculosus)

Citace:
KOUT, J. Populace škrobnatce terčovitého (Aleurocystidiellum disciforme) z různých oblastí České republiky a nová lokalita dubovnice střevovité (Haploporus tuberculosus). Acta Musei Richnoviensis. Sect. natur., 2013, roč. 20, č. 1-2, s. 1-6. ISSN: 1213-4260
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Selected populations of Aleurocystidiellum disciforme from different areas in the Czech Republic and new locality of Haploporus tuberculosus
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Muzeum a galerie Orlických hor
Autoři: Mgr. Jiří Kout Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Byl zkoumán výskyt škrobnatce terčovitého v České republice z několika lokalit v rozmezí nadmořské výšky 200–400 m. Během tohoto výzkumu byla objevena nová lokalita vzácného choroše dubovnice střevovité. Je přidána krátká poznámka k rozšíření pevníku dvoubarvého.
Abstrakt EN: The occurrence of Aleurocystidiellum disciforme in the Czech Republic was investigated and documented in several localities at altitudes 200–400 m. During this investigation, a new locality of rare polypore Haploporus tuberculosus was detected. Short remark to the distribution of Laxitextum bicolor is added.
Klíčová slova

Zpět

Patička