Přejít k obsahu


Studium cizích jazyků a kultur v aktuálním diskurzu

Citace:
MIŠTEROVÁ, I., FENCLOVÁ, M., SKOPEČKOVÁ, E., KAŠPAROVÁ, J., KOBYLAK, S., DEJMALOVÁ, L., RAISOVÁ, E., HOROVÁ, H., NĚMCOVÁ, B., URIEOVÁ, L., VONDRÁKOVÁ, S. Studium cizích jazyků a kultur v aktuálním diskurzu. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, 141 s. ISBN: 978-80-261-0154-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Study of Foreign Languages and Cultures in the Current Discourse
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D. , Doc. PhDr. Marie Fenclová CSc. , PhDr. Eva Skopečková Ph.D. , Mgr. et Mgr. Jana Kašparová , Bc. Skyland Václav Kobylak , Mgr. Lenka Dejmalová , PhDr. Eva Raisová , PhDr. Mgr. Helena Horová Ph.D. , Mgr. Bohuslava Němcová Ph.D. , Mgr. Libuše Urieová , Mgr. Sylvie Vondráková
Abstrakt CZ: Rozmanitost není limitujícím faktorem, ale právě naopak prostředkem k vzájemnému porozumění a ustavení vyvážených interkulturních a interpersonálních vztahů. Vzájemné obohacení a pokus vytváření pomyslných mostů porozumění je společným cílem autorů této publikace, zaměřené na některé aktuální otázky učení a učení se cizích jazyků a kultur. Jednotlivé kapitoly odrážejí tematický rozptyl, který charakterizuje stav badatelských zájmů v lingvodidaktice.
Abstrakt EN: Diversity is not a limiting factor but, quite on the contrary, a means facilitating understanding and establishing (not only) intercultural relationships. Mutual enrichment and building of imaginary bridges of understanding are also the common goal of the authors of this publication.
Klíčová slova

Zpět

Patička