Přejít k obsahu


Funkční vzorek zařízení pro PIV měření průtočné části spalinového ventilátoru

Citace:
ČULÍK, J., GÁŠPÁR, R., POLANSKÝ, J., SEDLÁČEK, J. Funkční vzorek zařízení pro PIV měření průtočné části spalinového ventilátoru. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Measurement system for the PIV flow phenomena investigation in the flow part of the exhaust fan
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Jan Čulík , Ing. Roman Gášpár , Doc. Ing. Jiří Polanský Ph.D. , Ing. Jan Sedláček Ph.D.
Abstrakt CZ: Axiální lopatkové stroje tvoří velkou třídu zařízení. Používají se pro přenos energie z tekoucího proudu na stroj nebo dynamickým působením jednoho nebo více řad lopatek na tekoucí medium. Používají se na dopravu plynných médií ale i tekutin. Našli si širokou škálu uplatnění v přetlakových turbostrojích a ve strojích na dopravu různých médií, kde tlak na výstupu nehrál klíčovou roli. Pojem ventilátor je používán ve strojích, které slouží k dopravě a mírnému zvýšení tlaku proudících plynných médií. Nárůst tlaku v těchto zařízeních je tak zanedbatelný, že je možné uvažovat, že médium je nestlačitelné. Tato měřící aparatura slouží ke zkoumání charakteru proudění přes axiální ventilátor za pomoci metody PIV, případně má poukázat na nedostatky této metody při měření na reálném lopatkovém stroji.
Abstrakt EN: The axial machines constitute a large class of devices. They are used to transfer energy either to or from the flowing stream by the dynamic action of one or more moving blade rows. They are used for transportation of gasses and liquids. They have found a wide range of applications mainly as pressure-increasing turbomachines and vary from fans that produce small pressure rises. The term fan is used for machines imparting only a small increase in pressure to a flowing gas and the main purpose of these machines is transport the media. This measurement system is for investigation of flow phenomena through axial fan by using the PIV method, possibly refer weaknesses of this measurement technique in the real turbomachine
Klíčová slova

Zpět

Patička