Přejít k obsahu


Parametric model of the flue fan flow part

Citace:
GÁŠPÁR, R., POLANSKÝ, J., SEDLÁČEK, J. Parametric model of the flue fan flow part. 2013.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Parametric model of the flue fan flow part
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Roman Gášpár , Doc. Ing. Jiří Polanský Ph.D. , Ing. Jan Sedláček Ph.D.
Abstrakt CZ: Vytvořený software je řešen v prostředí PYTHON 2.7.3 a pracuje jako parametrický skript kompatibilní a pracující pod programem Salome verze 6.2.0 a vyšší. Pro úpravu vstupních parametrů je nezbytný textový editor či editor PYTHON (gedit/spyder). Software je schopen vytvořit komplexní geometrii segmentu kola radiálního ventilátoru při respektování pravidel návrhu a umožňuje ovlivnit téměř všechny parametry geometrie kola ventilátoru. Software je také schopen parametrizovat objemy a části segmentu, které souvisejí s CFD výpočtem. Výhodou tohoto softwaru je, že minimalizuje nároky na rozsah použitého softwaru a výpočetní techniku. Výpočet parametrů a generace modelu trvá řádově sekundy.
Abstrakt EN: Created software is using PYTHON 2.7.3 programming language and works as a parametric script. It’s compatible and works under SALOME platform version 6.2.0 and higher. To edit input parameters there is necessary a text or PYTHON editor. Software is able to create complex geometry of the centrifugal fan impeller’s segment according to design rules and it’s able to affect almost all parameters of the impeller’s geometry. Software is also able to parameterize volumes and parts of the segment which are connected with CFD calculation. Advantage of this software is that minimize requirements of the used software and hardware. The calculation and the model generation lasts the order of seconds.
Klíčová slova

Zpět

Patička