Přejít k obsahu


Numerical simulations of natural gas flow in pipe system with flowmeters

Citace:
KŇOUREK, J., MATAS, R., ONDŘEJ, P., TENKRÁT, D. Numerical simulations of natural gas flow in pipe system with flowmeters. In EPJ Web of Conferences, EFM13 - Experimental Fluid Mechanics 2013. Les Ulis: EDP Sciences, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-260-5375-0 , ISSN: 2101-6275
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical simulations of natural gas flow in pipe system with flowmeters
Rok vydání: 2014
Místo konání: Les Ulis
Název zdroje: EDP Sciences
Autoři: Ing. Jindřich Kňourek Ph.D. , Ing. Richard Matas Ph.D. , Ing. Prokeš Ondřej Ph.D. , Ing. Daniel Tenkrát Ph.D.
Abstrakt CZ: V tomto článku jsou představeny numerické simulace chování proudění v rozsáhlém potrubním systému. Stlačený zemní plyn je dopravován skrz systém v dynamickém nestacionárním režimu. Během numerické simulace jsou ve vyšetřovaných místech sledovány rychlosti a velikosti rychlostí. Cílem je sledovat stabilitu rychlostních profilů v místech průtokoměrů v čase. Dále jsou v článku diskutovány možnosti uklidňování proudění ve vyšetřovaném potrubním systému.
Abstrakt EN: Numerical simulation of the flow behavior in part of large pipe system is presented in this article. Compressed natural gas is transported through the system in a dynamic unsteady way. Velocities at several points and velocity profiles at certain positions are monitored during the numerical simulation. The aim is to investigate the stability of velocity profiles at the positions of flowmeters in course of flow time. In addition, the possibility of flow conditioning in the system is presented and discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička