Přejít k obsahu


Péče porodní asistentky o šestinedělky v domácím prostředí jako prevence zdravotních komplikací žen v šestinedělí

Citace:
JANOUŠKOVÁ, K., LORENZOVÁ, E., KAŠOVÁ, L. Péče porodní asistentky o šestinedělky v domácím prostředí jako prevence zdravotních komplikací žen v šestinedělí. 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Kristina Janoušková , Mgr. Eva Lorenzová , Mgr. Lucie Kašová
Abstrakt CZ: Projekt se zaměřil na prokázání důležitosti kontinuální zdravotní a psychosociální podpory žen v šestinedělí v domácím prostředí v Plzeňském kraji. Metodou experimentu byly porovnány dvě skupiny šestinedělek, každá skupina žen čítala 100 šestinedělek. V jedné skupině byly šestinedělky, o které se po propuštění z porodnice starala porodní asistentka, a ve druhé skupině žen byly šestinedělky, o které po propuštění z porodnice nebylo ze strany zdravotníků nijak v domácím prostředí pečováno. Ženy v obou skupinách měly společný znak – neměly zatíženou osobní anamnézu a neprodělaly porod se závažnými zdravotními komplikacemi. Výsledkem experimentu je zjištění, zda kontinuální péče porodních asistentek o ženy po porodu v domácím prostředí vede k prevenci vzniku zdravotních komplikací v šestinedělí. Pro provedení komunitní péče u šestinedělky z řad porodních asistentek byly vytvořeny přesné plány péče a speciální dokumentace. Porodní asistentky byly vybaveny speciálními zdravotnickými pomůckami.
Klíčová slova

Zpět

Patička