Přejít k obsahu


Metody detekce nelinearit akčních členů regulační smyčky. Přehled a testování.

Citace:
ŠKARDA, R., ČECH, M., KUČERA, M., DUBEC, J. Metody detekce nelinearit akčních členů regulační smyčky. Přehled a testování.. ZAT A.S., 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methods of detection nonlinear actuators in control loop. Survey and testing.
Rok vydání: 2013
Název zdroje: ZAT A.S.
Autoři: Ing. Radek Škarda , Ing. Martin Čech Ph.D. , Ing. Milan Kučera , Ing. Jan Dubec
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá problematikou detekce špatně fungujících ventilů v regulačních smyčkách. Vzhledem k tomu, že v oblasti řízení průmyslových procesů jsou právě regulační ventily nejrozšířenějšími akčními členy (uplatní se při řízení průtoku, hladiny, tlaku a částečně i teploty), je jim věnována velká pozornost. I jeden rozbitý nebo špatně nadimenzovaný ventil dokáže nadělat velké problémy v jinak dobře fungujícím provozu.
Abstrakt EN: This research report deals with the detection of poorly functioning valves in the control loops. Due to the fact that in the field of industrial process control valves are currently the most widely used actuators (applied in the management of the flow, level, pressure and temperature partially), they paid great attention. I either broken or badly dimensioned valve can wreak major problems in an otherwise well-functioning plant.
Klíčová slova

Zpět

Patička