Přejít k obsahu


Obvody FPGA v aplikacích se zvýšenými nároky na bezpečnost

Citace:
BURIAN, P., BARTOVSKÝ, J., TURJANICA, P. Obvody FPGA v aplikacích se zvýšenými nároky na bezpečnost. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: FPGA in applications with increased safety requirements
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Petr Burian , Ing. Jan Bartovský , Ing. Pavel Turjanica Ph.D.
Abstrakt CZ: Dokument si klade za cíl podat základní přehled problematiky konektivity uvnitř FPGA obvodů (Programovatelná hradlová pole) od společnosti Altera Copr. Zvláštní zřetel je věnován návrhovému prostředí Quartus II se standardními nástroji SOPC Builder resp. Qsys System Integration Tool s ohledem na jejich využití v aplikacích se zvýšenými nároky na bezpečnost (SIL1 a vyšší). Jsou diskutovány možnosti implementace interní konektivity uvnitř obvodu FPGA s ohledem na proces certifikace. Na tuto problematiku navazuje popis balíčku Functional Safety Data Package; který se věnuje především obecné normě IEC 61508 a proto je v závěru dokumentu provedena stručná komparace této normy s normami pro drážní zařízení. V závěru jsou uvedena doporučení s ohledem na aktuálně dostupné vývojové nástroje.
Abstrakt EN: The document aims to give a basic overview of the problem of connectivity inside FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) from Altera Copr. Special attention is given to Quartus II environment with standard tools SOPC Builder and QSYS respectively. QSYS System Integration Tool with regard to use in applications with high demands on safety (SIL1 and higher). There are discussed possibilities of implementing internal connectivity within the FPGA with regard to the certification process. It follows a basic description of the package Functional Safety Data Package, which focuses primarily on the general standard IEC 61508. A brief comparison of the standard with the standards for railway applications and design-tools related sugesstions are placed at the end of the document.
Klíčová slova

Zpět

Patička