Přejít k obsahu


Funkční vzorek systému pro bezkontaktní měření teplotních a deformačních polí.

Citace:
VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., HONNER, M. Funkční vzorek systému pro bezkontaktní měření teplotních a deformačních polí.. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample of system for contactless measurement of thermal and deformation fields
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Marek Vostřák , Ing. Matěj Hruška , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek měřicího systému pro měření teplotních a deformačních polí v technologiích laserového zpracování materiálů. Funkční vzorek byl vyvinut s využitím přístrojového vybavení pořízeného z projektu CENTEM s registračním číslem CZ.1.05/2.1.00/03.0088. Jedná se o nové komplexní měřicí zařízení na bázi systémů pro bezkontaktní měření teplotních a deformačních polí. Deformační pole je měřeno pomocí systému využívající bodová laserová čidla vzdálenosti umístěná na posuvném ramenu. Teplotní pole je snímáno termovizní kamerou FLIR A615. Funkční vzorek byl testován využitím diskového laseru Trumpf TruDisk 8002 s připojenou skenovací hlavou Scanlab inteli WELD 30 FC V.
Abstrakt EN: The function sample of a measurement system for contactless measurement of thermal and deformation fields is described. The function sample has been developed by using instruments acquired in the project CENTEM No.CZ.1.05/2.1.00/03.0088. This is a new complex measurement system based on equipment for contactless measurement of thermal and deformation fields. Deformation field is measured by system using spot laser proximity sensors mounted on sliding arm. Thermal camera FLIR A615 is used for measuring of thermal field. The disc laser Trumf TruDisk 8002 in combination with scanning head was used for testing the function sample.
Klíčová slova

Zpět

Patička