Přejít k obsahu


Funkční vzorek spektrometrického zařízení pro měření spektrální emisivity povrchů materiálů v oblasti pokojových teplot

Citace:
HONNEROVÁ, P., MARTAN, J., VESELÝ, Z. Funkční vzorek spektrometrického zařízení pro měření spektrální emisivity povrchů materiálů v oblasti pokojových teplot. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample of a spectrometric device for a spectral emissivity measuring of material surfaces at room temperatures
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Petra Honnerová Ph.D. , Ing. Jiří Martan Ph.D. , Ing. Zdeněk Veselý Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek měřicího systému pro automatizované měření spektrální odrazivosti a vyhodnocení spektrální emisivity povrchů materiálů. Funkční vzorek byl vyroben v rámci projektu TE01020068 s využitím přístrojového vybavení pořízeného z projektu CENTEM s registračním číslem CZ.1.05/2.1.00/03.0088. Měřicí systém sestává z FTIR spektrometru rozšířeného o integrační sféru a kalibrovaný standard odrazivosti. Toto uspořádání umožňuje automatizovaně měřit spektrální normálovou hemisférickou odrazivost nepropustných materiálů pro úhel dopadu záření 12°. Z naměřených dat je možné použitím vytvořeného programu vyhodnotit spektrální normálovou emisivitu podle Kirchhoffova zákona.
Abstrakt EN: The function sample of a measurement system is described for automated measurement of spectral reflectance and spectral emissivity evaluation of materials surfaces. The function sample has been made in the framework of TE01020068 project by using instruments acquired in the project CENTEM No.CZ.1.05/2.1.00/03.0088. The measurement system consists of a FTIR spectrometer, an integrating sphere accessory and a calibrated reflectivity standard. The arrangement enables automatic measurement of spectral normal hemispherical reflectance of opaque materials for the incident angle of radiation of 12°. Spectral normal emissivity is evaluated automatically according to Kirchhoff law by using the developed program.
Klíčová slova

Zpět

Patička