Přejít k obsahu


Funkční vzorek zařízení pro měření pole rovinnosti solárních článků

Citace:
LANG, V., HRUŠKA, M., KLEPÁČEK, J., KOHLSCHÜTTER, T., VOSTŘÁK, M. Funkční vzorek zařízení pro měření pole rovinnosti solárních článků. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample of device for measuring the flatness of the solar cells field.
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vladislav Lang Ph.D. , Ing. Matěj Hruška , Ing. Jan Klepáček Ph.D. , Ing. Tomáš Kohlschütter , Ing. Marek Vostřák
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek nového zařízení pro měření pole rovinnosti solárních článků. Funkční vzorek byl vyvinut s využitím přístrojového vybavení pořízeného z projektu „Výzkum a vývoj pro systém řízení kvality výroby solárních panelů“ s registračním číslem FR-TI1/255. Zařízení umožňuje stanovit pole rovinnosti solárních článků s přesností 20 µm. Hlavní částí zařízení je šest bezkontaktních laserových čidel vzdálenosti rozmístěných na rameni nad měřeným článkem. Pohyb ramene v ose měřeného článku zajišťuje pneumatický válec. Současně se vzdáleností článku od čidel je měřena i poloha ramene. Výstupní signály z čidel jsou zaznamenány měřicí ústřednou a následně automaticky zpracovány ve vytvořeném softwaru, tak je získán 3D profil solárního článku
Abstrakt EN: The function sample of new device for measuring the flatness of the solar cells field. The function sample has been developed using instruments acquired in the project „Výzkum a vývoj pro systém řízení kvality výroby solárních panelů“ No. FR-TI1/255. The device is capable to determine solar cells flatness with accuracy 20 µm. The main parts of the device are six non-contact laser displacement sensor placed on the arm above the measured cell. The movement of the arm provides a pneumatic cylinder in axis measured cell. The arm position and cell distance from the sensors are measured at the same time. The output signal from distance sensors is recorded in data logger and automatically evaluated in developed software, and is obtained 3D profile of the solar cell
Klíčová slova

Zpět

Patička