Přejít k obsahu


Technologie laserového svařování čerpadla s vertikálním dělením

Citace:
MARTAN, J., KUČERA, M., HONNER, M. Technologie laserového svařování čerpadla s vertikálním dělením. 2013.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology of laser welding for pump with vertical division
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Martan Ph.D. , Ing. Martin Kučera , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se nový výrobní postup laserového svařování, který byl vyvinut pro výrobu čerpadla s vertikálním dělením. Jedná se o výrobní postup laserového kvazisimultánního svařování s vnějším přítlakem. Technologie využívá k ohřevu vláknový laser, vychylování laserového svazku je zajišťováno skenovací hlavou, přítlak je definován přítlačnou maskou. Výrobní postup zahrnuje optimální nastavení procesních parametrů definujících časoprostorové lokální rozložení přítlaku a ohřevu. Výrobní postup svařování byl ověřen vyrobením prototypu svařence, jehož vlastnosti byly laboratorně testovány. Následovala výroba testovací série kusů
Abstrakt EN: The description of the new laser procedure of the welding, which was developed for the manufacturing of the pump with vertical division. It is a manufacturing procedure of laser quasi simultaneous welding in setup with external clamping. The technology utilizes the fiber laser for heating, the deflection of the laser beam is ensured by the scanning head, the clamping is defined by the clamping mask. The technological procedure includes the optimal settings of the process parameters, which define the local time and space distribution of the clamping and heating. The technological procedure of the welding was verified by manufacturing of the prototype of the weldment, whose properties were tested in laboratory. Then followed the manufacturing of the test series of pieces.
Klíčová slova

Zpět

Patička