Přejít k obsahu


Technologie laserového vrtání do kuličkové trysky

Citace:
KUČERA, M., HONNER, M. Technologie laserového vrtání do kuličkové trysky. 2013.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology of laser drilling of the spherical nozzles
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Kučera , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se nový výrobní postup laserového vrtání, který byl vyvinut pro výrobu hybridní kuličkové trysky. Jedná se o výrobní postup laserového vrtání s pulzním vláknovým laserem a skenovací hlavou. Technologie používá k ablaci materiálu vláknový laser, vychylování laserového svazku je zajišťováno skenovací hlavou. Výrobní postup zahrnuje optimální nastavení procesních parametrů definujících trajektorii a rychlost skenování, frekvenci, energii a délku pulzů laseru. Výrobní postup vrtání laserem byl ověřen vyrobením prototypu kuličkové trysky, jejíž vlastnosti byly laboratorně testovány. Následovala výroba testovací série kusů.
Abstrakt EN: The description of the new laser procedure of the drilling, which was developed for the manufacturing of the hybrid spherical nozzle. It is a manufacturing procedure of laser drilling with pulsed fibre laser and scanning head. The technology utilizes the fiber laser for the ablation of the material, the deflection of the laser beam is ensured by the scanning head. The technological procedure includes the optimal settings of the process parameters, which define the trajectory and the speed of scanning, frequency, energy and the pulse duration of the laser pulses. The technological procedure of the drilling was verified by manufacturing of the prototype of the spherical nozzle, which properties were tested in laboratory. Then followed the manufacturing of the test series of pieces.
Klíčová slova

Zpět

Patička