Přejít k obsahu


Metoda a implementace robustního estimátoru stavu - souhrnná zpráva

Citace:
NOVÁČEK, J., JANEČEK, P., JANEČEK, E. Metoda a implementace robustního estimátoru stavu - souhrnná zpráva. ČEPS a.s., 2012.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Method and implementation of robust state estimators - Summary Report
Rok vydání: 2012
Název zdroje: ČEPS a.s.
Autoři: Ing. Jiří Nováček , Ing. Petr Janeček Ph.D. , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. ,
Abstrakt CZ: Estimace stavu přenosové soustavy je nezbytná pro její řízení a navazující procesy. Standardní algoritmy jsou založeny na metodě Newton- Raphson, která nemá ale zaručenou konvergenci a estimace v některých případech diverguje. Pro vytvoření robustního estimároru byly testovány metody se zaručenou konvergencí. Na základě výsledků testů byla vybrána nejlepší metoda a ta byla využita pro vytvoření robusního estimátoru.
Abstrakt EN: State estimation of the transmission system is necessary for the management and follow-up processes. Standard algorithms are based on the Newton-Raphson method, which does in some cases diverge. Methods with gauranted convergence were tested. Bast method where select and were used to create the robust state estimator.
Klíčová slova

Zpět

Patička