Přejít k obsahu


Prototyp pro ověření technologie výroby trysky s laserovým zatavením vnitřních hran

Citace:
MIKULECKÝ, J., KUČERA, M., HONNER, M. Prototyp pro ověření technologie výroby trysky s laserovým zatavením vnitřních hran. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prototype for the verification of the manufacturing technology of the nozzle with laser melted internal edges
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Continental Automotive Czech republic s.r.o.
Autoři: Mgr. Jan Mikulecký , Ing. Martin Kučera , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Prototypem je tryska s laserem zatavenými vnitřními hranami. Prototypy těchto trysek byly zhotoveny pro ověření nové laserové technologie před zavedením do sériové výroby. Pro výrobu prototypu trysky byla použita nová technologie laserového zatavení vnitřních hran plastových výlisků. Ověření vlastností prototypu bylo provedeno zkouška funkčních vlastností trysky po dokončení následných výrobních kroků.
Abstrakt EN: The prototype is the nozzle with the laser melted internal edges. The prototypes of these nozzles were made for the verification of the properties of the new laser technology before the introducing it in the serial production. For the manufacturing of the prototypes the new technology of laser melting of the edges of plastic moulded parts. The verification of the properties of the prototype was performed by the function tests of the nozzles after finishing the following production steps.
Klíčová slova

Zpět

Patička