Přejít k obsahu


Prototyp pro ověření technologie výroby kuličkové trysky kombinované s laserovým vrtáním

Citace:
MIKULECKÝ, J., KUČERA, M., HONNER, M. Prototyp pro ověření technologie výroby kuličkové trysky kombinované s laserovým vrtáním. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prototype of the combined spherical nozzle with the laser drilling
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Continental Automotive Czech republic s.r.o.
Autoři: Mgr. Jan Mikulecký , Ing. Martin Kučera , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Prototypem je hybridní kuličková tryska s laserem vrtanými otvory. Prototypy těchto trysek byly zhotoveny pro ověřením nové laserové technologie před zavedením do sériové výroby. Pro výrobu prototypu trysky byla použita nová technologie laserového vrtání do kuličkové trysky. Ověření vlastností prototypu bylo provedeno následujícími zkouškami - vizuální a mikroskopická analýza vrtaných otvorů v tryskách, zkouška funkčních vlastností trysky - měření úhlu vodních paprsků, objemových průtoků vody tryskou
Abstrakt EN: The prototype is the hybrid spherical nozzle with the laser drilling holes. The prototypes of these nozzles were made for the verification of the properties of the new laser technology before the introducing it in the serial production. For the manufacturing of the prototype the new technology of laser drilling of the spherical nozzle was used. The verification of the properties of the prototype was performed by the following tests – the visual and microscopic analysis of the drilled holes in the nozzles, the function test of the nozzles – the angle of the water beam nozzle, the volume flow of the water through the nozzle.
Klíčová slova

Zpět

Patička