Přejít k obsahu


Analýza potřeb PpS ve scénářích - souhrnná zpráva

Citace:
JANEČEK, P., ZÁPOTOCKÁ, A. Analýza potřeb PpS ve scénářích - souhrnná zpráva. ČEPS a.s., 2012.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of the needs of ancillary scenarios - Summary report
Rok vydání: 2012
Název zdroje: ČEPS a.s.
Autoři: Ing. Petr Janeček Ph.D. , Ing. Andrea Zápotocká Ph.D.
Abstrakt CZ: Pro zajištění rovnováhy výroby a spotřeby elektrické energie jsou používané podpůrné služby. Rozsahy těchto služeb je nutné rezervovat u poskytovatelů a jejich velikosti jsou stanovené dle požadavků na kvalitu regulace bilance. Ve zprávě jsou vyhodnoceny potřebné velikosti rezerv pro jednotlivé scénáře požadavků na zajištění soustavy.
Abstrakt EN: To ensure a balance of production and consumption of electricity are used ancillary services. The services must be reserved by providers and their volumes are set according to the quality control of balance. There are analyzed the size of reserves required for each scenario requirements to ensure the system.
Klíčová slova

Zpět

Patička