Přejít k obsahu


Prototyp pro ověření technologie výroby čerpadla s vertikálním dělením

Citace:
MIKULECKÝ, J., MARTAN, J., KUČERA, M., HONNER, M. Prototyp pro ověření technologie výroby čerpadla s vertikálním dělením. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prototype of the weldment of the pump with vertical division
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Continental Automotive Czech republic s.r.o.
Autoři: Mgr. Jan Mikulecký , Ing. Jiří Martan Ph.D. , Ing. Martin Kučera , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Prototypem je svařenec čerpadla s vertikálním dělením. Série těchto prototypů byla zhotovena pro ověření vlastností nové laserové technologie před zavedením do sériové výroby. Pro výrobu prototypu byla využita nová technologie transmisního kvazisimultánního laserového svařování. Ověření vlastností prototypu bylo provedeno následujícími zkouškami - zkouška vodotěsnosti svaru, vizuální a mikroskopická analýza kvality svaru, tlaková zkouška.
Abstrakt EN: The prototype is the weldment of the pump with vertical division. The series of these prototypes were made for the verification of the properties of the new laser technology before the introducing it in the serial production. For the manufacturing of the prototype the new technology of quasi simultaneous laser welding was used. The verification of the properties of the prototype was performed by the following tests – the watertightness of the weld measurement, the visual and microscopic analysis of the weld quality, the pressure test.
Klíčová slova

Zpět

Patička