Přejít k obsahu


Zařízení pro elektroodporové vytvrzování anorganických materiálů

Citace:
FRANČE, P., KOVÁŘÍK, T., KADLEC, J., ROUBÍČEK, P. Zařízení pro elektroodporové vytvrzování anorganických materiálů. Praha, 2013.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Apparatus for hardening inorganic materials using electrical resistance
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: RNDr. Petr Franče , Ing. Tomáš Kovářík Ph.D. , Ing. Jaroslav Kadlec , Ing. Pavel Roubíček
Abstrakt CZ: Jedná se o technické řešení zařízení pro elektroodporové vytvrzování směsí na bázi alkalicky aktivovaných anorganických materiálů. Zařízení slouží k přípravě geopolymerních prekurzorů větších objemových rozměrů s dlouhodobou rozměrovou stálostí. Výhodou aparatury jsou možnosti řízení procesu vytvrzování s ohledem na velikost a objem výsledného produktu. Vytvrzování probíhá v režimu zvýšené teploty do 90°C s regulace parametrů napění, proudu, teploty a výsledné doby vytvrzení. Zařízení je vhodné pro přípravu částicových kompozitů na bázi alkalicky aktivovaných matric s technickými a žáropevnými vlastnostmi.
Abstrakt EN: The technical outcome is represented by apparatus for electric boosting of mixtures based on alkaline activating inorganic materials. The equipment is used for synthesis of geopolymeric precursors with high volume dimension and for long-term dimensional stability. The advantage of apparatus can be found in control of various parameters (voltage, current, temperature, time) during curing process up to 90°C. The electric boosting apparatus is suitable for preparation of granular composites based on alkali activating matrix with technical and heat-resistant properties
Klíčová slova

Zpět

Patička