Přejít k obsahu


Projekt SESyS 2012 - souhrnná zpráva

Citace:
JANEČEK, E., JANEČEK, P., ZÁPOTOCKÁ, A., NOVÁK, O. Projekt SESyS 2012 - souhrnná zpráva. Plzeň : ČEPS a.s., 2012.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Project SESyS 2012 - Summary Report
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ČEPS a.s.
Autoři: Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , Ing. Petr Janeček Ph.D. , Ing. Andrea Zápotocká Ph.D. , Ing. Ondřej Novák
Abstrakt CZ: Předmětem zprávy je rozšíření projektu SESyS. Byly navrženy a vyhodnoceny alternativní standardy spolehlivosti dispečerského řízení pro patnáctiminutová časová pásma. Dále byly namodelovány a implementovány nové typy podpůrných služeb. Byly vypočítány technické potřeby regulačních záloh jednotlivých kategorií podpůrných služeb pro roční přípravu provozu 2013. Součástí je i simulační ověření splnění standardů spolehlivosti.
Abstrakt EN: The subject of the report is an extension of the project SESyS. Alternative reliability standards were designed and evaluated for the supervisory control of a fifteen-minute time zones. New types of ancillary service were be also modeled and implemented. Technical needs of ancillary services were calculated of support services for the preparation of annual operation 2013. Report also includes a simulation verification of compliance with reliability standards.
Klíčová slova

Zpět

Patička