Přejít k obsahu


Studie chování systémové odchylky z pohledu měnících se parametrů provozu ES ČR a dostupností regulační energie

Citace:
JANEČEK, E., JANEČEK, P., ZÁPOTOCKÁ, A., NOVÁK, O. Studie chování systémové odchylky z pohledu měnících se parametrů provozu ES ČR a dostupností regulační energie. Plzeň : ČEPS a.s., 2013. 165 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Study of the behavior of the transmison system imbalance from the perspective of the changing operating parameters and availability of regulatory power
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ČEPS a.s.
Autoři: Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , Ing. Petr Janeček Ph.D. , Ing. Andrea Zápotocká Ph.D. , Ing. Ondřej Novák
Abstrakt CZ: Zpráva obsahu tři studie: Studie vlivu aktivace negarantované regulační energie a s tím souvisejících měnících se podmínek využívání PpS v ES ČR, Studie dostupnosti regulační energie na vyrovnávacím trhu, Studie vývoje spolehlivosti výrobních kapacit a její prognóza. Zpráva shrnuje plnění smlouvy se společností ČEPS, a. s. číslo 1800003617.
Abstrakt EN: The report contains three studies: the study of the impact of activation non guaranteed ancillary servises and related changing conditions of use ancillary servises TS CR, the study the availability of balancing energy in the balancing market, the study of the reliability of power production capacity and its prognosis. The report summarizes the performance of the contract with the company CEPS number 1800003617
Klíčová slova

Zpět

Patička