Přejít k obsahu


Iyasu V (1913-1916): Perilous Traitor or a True Modernizer?

Citace:
ZÁHOŘÍK, J. Iyasu V (1913-1916): Perilous Traitor or a True Modernizer?. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 124-136. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Iyasu V (1913-1916): Perilous Traitor or a True Modernizer?
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Jan Záhořík Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá novými perspektivami na osobu císaře Iyasu V., který vládl v Etiopii během první světové války.
Abstrakt EN: The article deals with new perspectives on the role of Iyasu V, the Emperor of Ethiopia who ruled the country during the World War I.
Klíčová slova

Zpět

Patička