Přejít k obsahu


Sinice a řasy v českých učebnicích pro základní a střední školy

Citace:
KAUFNEROVÁ, V., VÁGNEROVÁ, P. Sinice a řasy v českých učebnicích pro základní a střední školy. Arnica, 2013, roč. 3, č. 1-2, s. 9-18. ISSN: 1804-8366
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cyanobacteria and Algae in the Czech textbooks for Primary and Secondary Schools
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Veronika Kaufnerová , Mgr. Petra Vágnerová ,
Abstrakt CZ: Předložená studie je zaměřena na analýzu kurikulárních dokumentů (rámcové vzdělávací programy) a učebnic přírodopisu a biologie pro základní a střední školy z hlediska didaktického zpracování problematiky sinic a řas. Z uvedené analýzy vyplynulo, že stávající učebnice obsahují neaktuální, neúplné či zavádějící informace, a proto článek poskytujesouhrnný a systematický pohled naaktuální postavení sinic a řas a doporučuje skupiny a jejich zástupce vhodné pro výuku ve školách. Analyzováno bylo 10 učebnic (7 pro základní školu, 3 pro střední školu) a rámcové vzdělávací programy pro základní školu, gymnázia a sportovní gymnázia.
Abstrakt EN: The aim of this study was to analyse curricular documents and biology textbooks for primary and secondary schools in relation to Cyanobacteria and Algae. According to analyses methodological guidelines for teachers were prepared with actual taxonomical system and position of Algae in this system. Alist of algal and cyanobacterial genera suitable for education at schools was proposed. More information about Algae that are not common in textbooks but could be used in the biology lessons were summarised in this article. In total, 10 textbooks (7 for primary schools and 3 for secondary school) were analysed.
Klíčová slova

Zpět

Patička