Přejít k obsahu


Prediktor systémové odchylky - souhrnná zpráva 2013

Citace:
JANEČEK, P. Prediktor systémové odchylky - souhrnná zpráva 2013. ČEPS a.s., 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Power balance predictor - Summary Report 2013
Rok vydání: 2013
Název zdroje: ČEPS a.s.
Autoři: Ing. Petr Janeček Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Předmětem zprávy je hodnocení přesnosti a spolehlivosti prediktoru systémové odchylky pro jednotlivá období roku 2013. Dále jsou zde uvedeny možnosti rozšíření predikčního algoritmu a výsledky testů zlepšení přesnosti. Zpráva obsahuje plnění smlouvy "Smlouva o poskytování servisních služeb pro predikci systémové odchylky ES ČR" č. 1800003574 se společností ČEPS a.s.
Abstrakt EN: The subject of the report is to evaluate the accuracy and reliability of the predictor power balance of transmison system for each period of 2013. Furthermore, there are possibilities of extending prediction algorithm and test results improve accuracy. The report contains the performance of the contract "Contract for the provision of maintenance services for the prediction of system balance TS CR" No. 1800003574 with CEPS a.s.
Klíčová slova

Zpět

Patička