Přejít k obsahu


Nástroj pro on-line podporu rozhodování o nasazování zdrojů energie s režimy výroba/akumulace.

Citace:
HERING, P., JANEČEK, E., MOŠNA, J., HRYCEJ, D., VAJSAR, M., VLK, T. Nástroj pro on-line podporu rozhodování o nasazování zdrojů energie s režimy výroba/akumulace.. Západočeská univerzita v Plzni : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. 30 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A tool for on-line decision support about the optimal scheduling of the accumulative power plant operation.
Rok vydání: 2013
Místo konání: Západočeská univerzita v Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Hering Ph.D. , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , Doc. Ing. Jiří Mošna CSc. , Ing. David Hrycej CSc. , Martin Vajsar , Ing. Tomáš Vlk
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva se věnuje řešení úlohy optimalizace nasazování energetických zdrojů s režimy výroba/akumulace v horizontu až jeden rok. Je navržen rychlý algoritmus umožňující poskytování on-line podpory při rozhodování o nasazování akumulačních zdrojů, který je následně implementován v softwarovém nástroji v jazyku C.
Abstrakt EN: The research report deals with the optimization.of accumulative power plants operation for up to annual horizon.Fast algorithm which enables to provide on-line support in making decisions about the accumulative sources operation was developed. The proposed algorithm was implemented in the C language.
Klíčová slova

Zpět

Patička