Přejít k obsahu


20. kartografická konference

Citace:
Jedlička, K., Vichrová, M., Čada, V., Čerba, O., Fiala, R., Hájek, P., Janečka, K., Kepka, M., Šilhavý, J. 20. kartografická konference. Plzeň, 05.09.2013 - 06.09.2013.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: 20th cartographic conference
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Karel Jedlička PhD. , Ing. Martina Vichrová Ph.D. , Doc. Ing. Václav Čada CSc. , Ing. Mgr. Otakar Čerba Ph.D. , Ing. Radek Fiala Ph.D. , Ing. Pavel Hájek , Ing. Karel Janečka Ph.D. , Ing. Michal Kepka , Ing. Jakub Šilhavý ,
Abstrakt CZ: Konference zaměřila na aktuální problémy současné kartografie. Jedná se například o 3D kartografii, problematiku interpretace map, atlasovou kartografii nebo otázky spojené se zpracování starých a historických map. Velký prostor byl dán také diskuzi o GeoInfoStrategii, která by měla být dokončena v únoru příštího roku a která by měla představovat klíčový dokument, jehož důsledky pocítí i univerzity a výzkumná pracoviště. Je zapotřebí dodat, že na tvorbě GeoInfoStrategie i výzkumu ve výše uvedených oblastech se aktivně podílí i zaměstnanci Oddělení geomatiky, jako jediného pracoviště, které se kartografií a geomatikou nezabývá pouze z uživatelského hlediska.
Abstrakt EN: Conference focused on current problems of modern cartography. These include 3D ​​cartography, map interpretation issues, satin cartography or questions related to the processing of old and historic maps. A large space has been given to the discussion of GeoInfoStrategii, which should be completed in February next year, which should be a key document, the consequences will be felt in universities and research institutes. It should be noted that the creation GeoInfoStrategie and research in the above areas is also actively involved employees of the Department of Geomatics, as the only center which cartography and geomatics considers not only from the user's point of view.
Klíčová slova

Zpět

Patička