Přejít k obsahu


Parametrický geometrický model Kaplanovy turbíny

Citace:
MICHÁLKOVÁ, K., BASTL, B., LÁVIČKA, M., JEŽEK, F., ŠTĚCH, S., SYSEL, Z. Parametrický geometrický model Kaplanovy turbíny. 2013. 35 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Kristýna Michálková , Doc. Ing. Bohumír Bastl Ph.D. , Doc. RNDr. Miroslav Lávička Ph.D. , Doc. RNDr. František Ježek CSc. , Ing. Stanislav Štěch , Ing. Zdeněk Sysel
Abstrakt CZ: Tato zpráva je rozdělena do dvou kapitol. V první nejprve uvedeme základní definice a vlastnosti B-spline/NURBS objektů a poté se zaměříme na geometrický popis dvou částí Kaplanovy turbíny - savky a lopatkového kanálu. Druhá kapitola obsahuje podrobnou analýzu geometrického popisu lopatky Kaplanovy turbíny, kde se nejprve zabýváme rovinným profilem a následně i tvorbou 3D profilu a celkové plochy lopatky.
Klíčová slova

Zpět

Patička