Přejít k obsahu


Fiskální politika členského státu EU v době krize

Citace:
BÁRKOVÁ, D. Fiskální politika členského státu EU v době krize. In Bratislavské právnické fórum 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. s. 19-26. ISBN: 978-80-7160-365-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Fiscal policy of EU Member State in the times of depression
Rok vydání: 2013
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Autoři: Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vlivy hospodářské krize na fiskální politiku členů eurozóny i členských států EU, které dosud nejsou členy eurozóny, ve vazbě na ostatní nástroje hospodářské politiky, především politiku monetární. Přináší přehled opatření, která byla přijata v reakci na současnou krizi, a jejich odraz v právu EU i v právních řádech členských států (na příkladu ČR ve srovnání se SR). Příspěvek propojuje ekonomický i právní pohled na problematiku.
Abstrakt EN: The paper deals with the impact of the depression on fiscal policy of both euro and non-euro area EU Member State, in relation to other macroeconomic policies, especially monetary policy. It presents a survey of measures that were taken to cope with the current crisis, and their reflection in law on both EU and member state levels (demonstrated on the example of the Czech Republic compared to the Slovak Republic). The paper brings both economic and legal perspectives of the problem.
Klíčová slova

Zpět

Patička