Přejít k obsahu


K vymezení nemovitosti, ve které může vzniknout vlastnictví bytů, resp. bytové spoluvlastnictví

Citace:
DVOŘÁK, T. K vymezení nemovitosti, ve které může vzniknout vlastnictví bytů, resp. bytové spoluvlastnictví. In Pôsobenie práva v 21. storočí. Súkromné právo v súčasnosti a v perspektíve. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. s. 45-57. ISBN: 978-80-8152-069-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The definition of property, which may result the ownership of dwellings, resp. housing ownership
Rok vydání: 2013
Místo konání: Košice
Název zdroje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá komparativním vymezením nemovitosti, ve které může vzniknout vlastnictví bytů a nebytových prostorů podle zákona č. 72/1994 Sb. do 31. 12. 2013, resp. bytové spoluvlastnictví podle nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014. Výše uvedená problematika je nanejvýš aktuální, neboť v tomto směru dochází k nikoliv nevýznamným změnám právní úpravy.
Abstrakt EN: This article deals with the comparative definition of property, which may result in the ownership of dwellings and business premises pursuant to Act no. 72/1994 Coll. to 31. 12th 2013 respectively. Housing ownership by the new Civil Code 1. 1. 2014. The above issue is highly relevant, because in this direction there is not insignificant amendments to the legislation.
Klíčová slova

Zpět

Patička