Přejít k obsahu


Monetary reform as a tool to adress the financial crisis

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Monetary reform as a tool to adress the financial crisis. In Bratislavské právnické fórum 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě Právnická fakulta, 2013. s. 96-102. ISBN: 978-80-7160-365-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Monetary reform as a tool to adress the financial crisis
Rok vydání: 2013
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Univerzita Komenského v Bratislavě Právnická fakulta
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Finanční krize jsou důležitým fenoménem 20.a 21.století. Lze je považovat za důsledek rostoucí globalizace, zejména propojenosti kapitálových trhů. Finanční krize mohou mít podobu bankovních krizí, měnových krizí nebo dluhových krizí. Finanční krize často vedou k hospodářským recesím či depresím. Měnová reforma je významným a nákladným státoprávním zásahem do hospodářství státu, kdy dochází ke změně platidla nebo jeho hodnoty. Může být měnová reforma účinným nástrojem při řešení finanční krize nebo nikoliv?
Abstrakt EN: The fianacial crisis is an important phenomenon 20th and 21th century.They can be considered as a result of increasing globalization,especially interrelation of capital markets.The financial crisis may take the form of banking crises, currency crises or debt crises. Financial crises often lead to economic recessions or depressions. Monetary reform is an important and costly state intervention in the economyof the country, where there is a change in tender or his values.It may be monetary reform effective tool in addressing the financial crisis or not?
Klíčová slova

Zpět

Patička