Přejít k obsahu


Rekonstrukce stravy pomocí analýzy poměru izotopů Ba/Ca a Sr/Ca s využitím LA-ICP-MS ze sídlištních pohřbů starší doby bronzové v Chrášťanech (okr. Kroměříž)

Citace:
PANKOWSKÁ, A., MILDE, D., BOHUNSKÁ, J. Rekonstrukce stravy pomocí analýzy poměru izotopů Ba/Ca a Sr/Ca s využitím LA-ICP-MS ze sídlištních pohřbů starší doby bronzové v Chrášťanech (okr. Kroměříž). Přírodovědná fakulta, Katedra chemie, Univerzita Palackého, 2014.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Anna Pankowská , Mgr. David Milde Ph.D. , Mgr. Jana Bohunská
Abstrakt CZ: Cílem piltoního výzkumu Katedry analytické chemie PřF UP v Olomouci ve spolupráci s Katedrou antropologie FF ZČU v Plzni bylo, pomocí aplikace ICP-MS ve spojení s laserovou ablací (LA), rekonstruovat stravu a pohyb jedinců starší doby bronzové z lokality Chrášťany (okr. Kroměříž). Zaměřili jsme se na anlýzu poměru izotopů stopových prvků 88Sr/44Ca a 138Ba/44Ca ze vzorků skloviny, dentinu a kosti šesti jedinců pohřbených v sídlištních jamách. Stroncium a baryum není součástí metabolických procesů, nepodléhají homeostázi a vyskytují se v minerální složce kosti a zubu. Organismus je vstřebává společně s vápníkem postupně z půdy, rostlin, býložravců a masožravců. Na potravním řetězci se poměr 88Sr/44Ca a 138Ba/44Ca redukuje zhruba o každých 20 %, protože množství vápníku narůstá. Výsledky izotopových analýz z lidských pozůstatků jsme srovnali se zubem prasete domácího (sus scrofa domestica) ze stejné kulturní vrstvy a geografické oblasti jako jsou lidské pozůstatky. Naměřená data jsme dále srovnali s publikovanými daty. U všech šesti jedinců se lišili hodnoty poměru 138Ba/44Ca a 88Sr/44Ca mezi dentinem, sklovinou a kostí. Poměry izotopů ve sklovině byly výrazně nižší než poměry v kosti. Rozdíl může odrážet rozdíl ve stravě během vývoje, mobilitu jedinců, postdepoziční vlivy, kdy sklovina uchová lépe izotopový záznam než více porézní tkáně nebo vliv měření, kdy LA-ICP-MS je limitováno nestejným ablatováním vzorku z důvodu jeho nehomogenity a různým odpařováním jednotlivých izotopů do plazmatu. Prezentovaný výzkum ukazuje možnosti aplikace hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem ve spojení s laserovou ablací na lidské kosterní pozůstatky. Hlavní přednosti laserové ablace jsou nízké nároky na přípravu vzorku, který není zničen a možnost mapování distribuce izotopů těžších prvků, které se v izotopové antropologii používají méně z důvodů vyšší kontaminace, kterou dokáže laserová ablace částečně eliminovat díky prostorovému mapování vzorku.
Klíčová slova

Zpět

Patička