Přejít k obsahu


Společné části nemovité věci podle právní úpravy bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku

Citace:
DVOŘÁK, T. Společné části nemovité věci podle právní úpravy bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Obchodní právo, 2014, roč. 23, č. 1, s. 2-23. ISSN: 1210-8278
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Common parts of immovable assets under the new Civil Code
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá jednou z mnoha otázek nové právní úpravy bytového spoluvlastnictví, totiž výkladem otázky, jaké části nemovité věci, ve které vzniklo bytové spoluvlastnictví, jsou podle & 1161 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinného od 1. 1. 2014, ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek. Dále se tento článek zabývá i dalšími otázkami této úpravy, zejména problematikou určení velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech.
Abstrakt EN: This article deals with one of the many questions the new legislation of housing ownership, namely the interpretation of questions, what part of the immovable assets, which made housing ownership, are under & 1161 of Act. No. 89/2012 Coll., The Civil Code, effective from 1. 1. 2014, co-owned by the unit owners. Additionally, this article also deals with other issues such adjustment, partucularly the issue of determining the size of her share of the common areas.
Klíčová slova

Zpět

Patička