Přejít k obsahu


19th Annual Meeting of the European Association of Archaeology

Citace:
Gojda, M. 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeology. Plzeň, 04.09.2013 - 08.09.2013.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeology
Rok vydání: 2013
Autoři: Prof. PhDr. Martin Gojda CSc. ,
Abstrakt CZ: Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší evropská vědecká konference v oboru archeologie. Poprvé se v loňském roce konala v ČR, organizátorem byla ZČU v Plzni, její odbornou přípravu zajistila Katedra archeologie Fakulty filozofické. Spoluorganizátor (logistické zajištění): Guarant International. Hlavní autor: Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. – předseda organizačního výboru a vědecké rady konference. Akce se uskutečnila pod záštitou Ministerstva školství, Ministerstva kultury a města Plzeň. Hlavními náměty konference byly: 1. Interpretace archeologických pramenů, 2. Péče o archeologické dědictví, 3. Teorie a paradigmata v archeologii, 4. Archeologie a veřejnost, 5. Archeologie stravování, 6. Archeologie a přírodní vědy. Součástí konference byla dvoudenní předkonferenční a jednodenní post konferenční exkurze na významné archeologické lokality. Odborný program probíhal paralelně v 18 přednáškových sálech, v 91 sekcích zaznělo 953 přednášek a během konference bylo prezentováno 195 posterů z 58 poster. sekcí. Registrováno bylo 1397 účastníků z celého světa (nejvíce - Velká Británie: 180, Česká rep.: 150, Německo: 135) včetně USA (55) a Austrálie (7).
Abstrakt EN: The conference is the most important and largest European scientific meeting in archaeology. For the first time it took place in the Czech Republic. Its organizer was the University of West Bohemia in Pilsen, Department of Archaeology, Faculty of Philosophy; co-organizer (logistics): Guarant International. The main author: Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. – chair of the Organising Committee and of the Scientific Board of the conference. The conference was officially supported by Ministry of Education, Ministry of Culture and the City of Pilsen. Principal themes of the conference: 1. Interpreting the Archaeological Record, 2. Archaeological Heritage Resource Management, 3. Theory and paradigms in Archaeology 4. Public Archaeology, 5. Archaeology of food and drink, 6. Archaeological Science. A pre-conference two-day trip and post-conference day trips to important archaeological sites and monuments were organized as well. The academic programme passed continuously in 18 lecture rooms/halls. In 91 sessions 953 lectures were presented and 195 posters in 58 sessions were displayed. There were 1397 officially registered participants from the whole world (most of them came from UK: 180, Czech Rep.: 150, Germany: 135) including USA (55) and Australia (7).
Klíčová slova

Zpět

Patička