Přejít k obsahu


Nad českou poezií počátku devadesátých let 19. století

Citace:
VIKTORA, V. Nad českou poezií počátku devadesátých let 19. století. In Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012, s. 255-267. ISBN: 978-83-63090-24-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Over the early 1890's Czech poetry
Rok vydání: 2012
Místo konání: Poznań
Název zdroje: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Autoři: Prof. PhDr. Viktor Viktora CSc.
Abstrakt CZ: V české poezii první poloviny devadesátých let pokračovaly základní tendence předešlého období, vyvstávaly nové – souvisící s nástupem České moderny a okruhem okolo časopisu Moderní revue. Tento kontinuitní diskontinuitní proces lze sledovat na vývoji a sémantických změnách několika motivů – otrok, bouře, láska, sen, vzpomínka.
Abstrakt EN: Article concerns Czech poetry, which has been created in early 90’s of XIX century. At that time Czech poetry started to differentiate by inter alia: shaping of generation of Česká moderna and Moderní revue. Author describes that issue on example of literary motives like: otrok, bouře, láska, sen, vzpomínka and others.
Klíčová slova

Zpět

Patička