Přejít k obsahu


Kategorie slovesného času v učebnicích češtiny pro cizince

Citace:
HRDLIČKA, M. Kategorie slovesného času v učebnicích češtiny pro cizince. In Vybrané problémy výuky češtiny jako cizího jazyka : sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. s. 2-5. ISBN: 978-80-7043-765-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. PhDr. Milan Hrdlička CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou lingvodidaktického zpracování slovesných časů (jejich pořadím) ve vyučovacích materiálech češtiny pro jinojazyčné mluvčí.
Klíčová slova

Zpět

Patička