Přejít k obsahu


Hospodářská krize a její dopady v pracovním a sociálním zákonodárství z pohledu českého právního řádu

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J. Hospodářská krize a její dopady v pracovním a sociálním zákonodárství z pohledu českého právního řádu. In Bratislavské právnické fórum 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2013. s. 1564-1569. ISBN: 978-80-7160-365-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The economic crisis and its impact on labor and social legislation from the perspective of the Czech legal order
Rok vydání: 2013
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: Stať je věnována rozboru některým souvislostem hospodářské krize s pracovním a sociálním zákonodárstvím v České republice. Stručné úvodní poznámky charakterizují dopady hospodářské krize na zaměstnanost a růst nezaměstnanosti. V první části stati se autorka podrobněji zabývá vlivem hospodářské krize na pracovněprávní vztahy, zejména právní úpravou propouštění zaměstnance, nároky zaměstnanců na odstupné, otázkou agenturní práce a některými dalšími negativními dopady. V druhé části stati je obsažen rozbor vybraných otázek ochrany občanů v nezaměstnanosti, mj. práv uchazečů o zaměstnání. V třetí části jsou řešeny otázky právní úpravy podpory v nezaměstnanosti. V závěru autorka zdůrazňuje potřebu teoretického zkoumání vztahu pracovních a sociálních zákonů a jejich realizace s konkrétní činností zúčastněných subjektů.
Abstrakt EN: The right to employment issues and its implementation in the economic downturn, the use of flexibile forms of employment, the legal standards protecting labor rights of employees and their effectiveness, the economic downturn in the social sphere, problems of unemployment benefits.
Klíčová slova

Zpět

Patička