Přejít k obsahu


Geometric interpolation and approximation techniques for advanced applications

Citace:
BASTL, B. Geometric interpolation and approximation techniques for advanced applications. 2012, 82 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Geometric interpolation and approximation techniques for advanced applications
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. Ing. Bohumír Bastl Ph.D.
Abstrakt CZ: Habilitační práce v oboru Aplikovaná matematika. Práce obsahuje nejdůležitější výsledky racionálního popis tvarů a objektů v geometrickém modelování a interpolaci.
Abstrakt EN: Habilitation thesis in Applied Mathematics. The thesis includes the most important results rational description of shapes and objects in geometric modelling and interpolation.
Klíčová slova

Zpět

Patička