Přejít k obsahu


FVP Base - popis prostředí a uživatelský návod

Citace:
KOHLSCHÜTTER, T., ŠVANTNER, M. FVP Base - popis prostředí a uživatelský návod. 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Tomáš Kohlschütter , Ing. Michal Švantner Ph.D.
Abstrakt CZ: Software slouží především k přesné identifikaci a záznamu historie solárních panelů, jejich vlastností, výsledků jejich testů a diagnostiky, případně dalších informací a souborových příloh. Software vznikl za účelem usnadnění identifikace experimentálních vzorků, jejich archivaci a vyhledávání v celé jejich historii. Jedná se o webovou aplikaci, která může být nainstalována buď na klientském počítači, nebo na vzdáleném serveru. Uživatelé pak k této aplikaci přistupují prostřednictvím webového prohlížeče. Uživatelé nahrávají prostřednictvím formuláře jednotlivé zakázky, které obsahují informace o všech jejích vzorcích včetně jejich parametrů a údajů získaných z měření. Pro každou nahranou zakázku lze pak zobrazit seznam dostupných vzorků, řadit je podle jejich parametrů, přidávat k nim komentáře a přílohy v podobě souborů (např. obrázky či dokumenty). Mezi všemi vzorky pak lze vypsat pouze ty, které splňují určitá kritéria. Výstup vyhledávání lze pak uložit v podobě přehledné tabulky nebo PDF dokumentu. Každý produkt (vzorek) dostane při svém prvním založení jednoznačné identifikační číslo, které jej bude provázet po celou dobu jeho existence. Toto číslo bude uloženo v serverové databázi spolu s dalšímu údaji. Produkt bude v databázi dohledatelný podle různých parametrů. Ke každému produktu bude zároveň uváděna jeho historie, vlastnosti, výsledky testování a další údaje, včetně příloh a výsledkových souborů.
Klíčová slova

Zpět

Patička