Přejít k obsahu


SENSIBILISER LES ETUDIANTS/FUTURS ENSEIGNANTS DE FLE A LA DIMENSION INTERCULTURELLE DE L’ENSEIGNEMENT PAR LES ETUDES DE LA LEXICOLOGIE FRANÇAISE

Citace:
HOROVÁ, H. SENSIBILISER LES ETUDIANTS/FUTURS ENSEIGNANTS DE FLE A LA DIMENSION INTERCULTURELLE DE L’ENSEIGNEMENT PAR LES ETUDES DE LA LEXICOLOGIE FRANÇAISE. In L´interculturel dans la formation des enseignants : l´axe franco-tcheque. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, s. 77-83. ISBN: 978-80-261-0263-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: fre
Anglický název: EDUCATING STUDENTS / FUTURE FRENCH TEACHERS ON A CROSS-CULTURAL DIMENSION OF EDUCATION STUDIES BY THE FRENCH LEXICOLOGY
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Mgr. Helena Horová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem kapitoly je přiblížit čtenáři problematiku interkulturálních aspektů cizojazyčné výuky, a to s ohledem na využití znalostí lexikologie francouzštiny. Vyučováni i učení se cizímu jazyku představuje složitý proces, během kterého dochází k transferu jazykových a kulturních kompetencí z učitele na žáka. Studenti učitelství by si tuto skutečnost měli uvědomovat a dále s ní v hodině cizího jazyka pracovat. Kapitola zpracovává několik konkrétních témat z lexikologie francouzštiny, které s interkulturalitou bezprostředně souvisejí.
Abstrakt EN: In our contribution we will identify themes as part of the French lexicology whose character is the intercultural traits. Treating the French lexicon in terms of the intercultural dimension it conveys, we can say that the lexicon is a significant element of culture of the language studied, because everything is expressed with words. During the French lexicology, several educational activities propose to promote the acquisition of intercultural competence. The use of vocabulary in general varies according to several key factors that can be classified into three groups: 1/diachronic 2/location, 3/folder field of use of language, social and communication mode.
Klíčová slova

Zpět

Patička